Έδρα του Κέντρου είναι τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σκοπός του ιδρύματος είναι η στέγασις και φιλοξενία των ποιμαντικών προγραμμάτων δια τα μέλη της ενορίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη της ορθοδόξου, πολιτιστικής και πολιτισμικής συνειδήσεως των κατοίκων της περιοχής, η αναζωπύρωσις του λόγου και του πνεύματος, η διαφύλαξις της παραδόσεως και του πολιτισμού του γένους και τέλος η αντιμετώπισις των διαφόρων πνευματικών και κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτής και η καλλιέργεια κοινωνίας και αγάπης μεταξύ των εντός των ορίων του Δήμου Οινοφύτων διαβιούντων.

Διεύθυνσις: Τ.Κ. 32011 – Οινόφυτα Βοιωτίας. Τηλ.: 2262032784, 2262031868.

Επισκεφθείτε την ομάδα του Κέντρου στο FACEBOOK για διάφορες ανακοινώσεις

Δράσεις 2012 – 2013

Ακούτε : Yanni, One Man’s dream – relax

Για να δείτε όλες τις φωτογραφίες αφήστε τον δείκτη του mouse στο περιθώριο της σελίδας.


Facebooktwitter