Επιστροφή σε tips

Μικρή Οθόνη

Ας υποθέσουμε ότι είστε στο internet και δεν μπορείτε να διαβάσετε καλά ένα άρθρο γιατί η οθόνη δεν είναι μεγάλη.

Κανένα πρόβλημα!

  • Για να “μεγαλώσετε” την οθόνη

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer–> κρατήστε πατημένο με το αριστερό χέρι το πλήκτρο “Ctrl” και με το δεξί χέρι πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο + μέχρι να “μεγαλώσει” η οθόνη όσο θέλετε.

  • Για να επαναφέρετε την οθόνη στο αρχικό μέγεθος 

Google Chrome, Mozilla Firefox–>κρατήστε πατημένο με το αριστερό χέρι το πλήκτρο “Ctrl” και με το δεξί χέρι πιέστε μια μόνο φορά το πλήκτρο 0 (Μηδέν)

Internet Explorer–>κρατήστε πατημένο με το αριστερό χέρι το πλήκτρο “Ctrl” και με το δεξί χέρι πιέστε μια μόνο φορά το πλήκτρο *

  • Για να “μικρύνετε” την οθόνη

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer–>κρατήστε πατημένο με το αριστερό χέρι το πλήκτρο “Ctrl” και με το δεξί χέρι πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο  μέχρι να “μικρύνει” η οθόνη όσο θέλετε.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.imtl.gr/?page_id=4321