Επιστροφή σε Αρωγή

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΥΛΙΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
«Η ΑΡΩΓΗ»

Παυσανίου 15-Λιβαδειά Τ.Κ. 32131
Τηλέφωνο 22610-22161
e-mail: o.s.s.arogi@gmail.com

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

 

Α) ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 1. Φορολογικής δήλωσης, Ε1.
 2. Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας.
 3. Ε2.
 4. Ε9.
 5. (Όλες οι παραπάνω ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, από το λογιστή σας)

 6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 7. Τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ.
 8. Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 9. Ενοικιαστηρίου συμβολαίου (εάν δεν υπάρχει ιδιόκτητη κατοικία).
 10. Πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Υγείας.
 11. Πιστοποιητικών Υγειονομικής Υπηρεσίας (εάν υπάρχει αναπηρία ή σοβαρό πρόβλημα υγείας).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή της ΑΡΩΓΗΣ και θα κληθείτε για τα περαιτέρω.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.imtl.gr/?page_id=4473