Εδώ θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή βοήθειας :

Σημαντικό: Tα αντίγραφα Ε9, Ε2, φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού σημειώματος εκδίδονται ΜΟΝΟ από την εφορία

Facebooktwittergoogle_plus