Επιστροφή σε Νεότητα

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει τη συµµετοχή των νέων σε διάφορες µορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της ∆ράσης αυτής, νέοι συµµετέχουν σε εθελοντική βάση, µεµονωµένα ή οµαδικά, σε µη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Το Ινστιτουτο Νεολαιας & Δια Βίου Μάθησης αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ τομέας Νεολαίας.

Τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδειάς είναι πιστοποιημένοι φορείς παροχής Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και φιλοξενούν εθελοντές.

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.Μ.Ε.Α. “ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων “Αγ. Βλάσιος”

Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων “Διακονία Αγάπης”

In English

The European Voluntary Service supports young persons to participate in various ways of voluntary activities, inside and outside the borders of European Union.

This action is voluntary based and supports individuals or groups, in non profit activities

The Institute for Youth & Life Long Learning is the National Agency for the Erasmus+ Youth Programme.

The Organizations belonging to the Holy Metropolis of Thiva and Levadeia along are accredited organizations for providing European Voluntary Service and hosting volunteers.

“SPECIAL EDUCATION” Centre 

“Agios Vlasios” Chronically Diseases Infirmary

“Diakonia Agapis” Chronicle Illnesses Institution

EVS project news link: http://evs.imtl.gr

 

logo_programme_yia_erasmus

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.imtl.gr/?page_id=5912