Επιστροφή σε Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.801/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων οκτώ (508) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Σημεία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του φορέα μας στη διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59, Λαμία καθημερινά 9:00 – 15:00.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και στα εξής σημεία:

1) Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς (Δημάρχου Ανδρεαδάκη, Λιβαδειά) καθημερινά 9:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00.

2) Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Θήβας (Οιδίποδος 11 Θήβα) καθημερινά 9:00 – 13:00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και το απόγευμα 18:00 – 20:00.

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους  ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων  θα διαρκέσει 10 ημερολογιακές ημέρες, κατά συνέπεια θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Έντυπα που θα χρειαστούν οι ενδιαφερόμενοι

  • Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.801/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2344 downloads )

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.imtl.gr/?page_id=6980