Επιστροφή σε Μητρόπολη

Οδηγίες για Μυστήρια

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.imtl.gr/?page_id=7887

Οδηγίες για την τέλεση Γάμου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ Α.  ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται: α) Πιστοποιητικό Αγαμίας, στο οποίο θα αναγράφεται και το άσχετο συγγενείας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους. β) Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. για Γάμο. Προμηθεύεται από το Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ). γ) Εάν η Ενορία …

Οδηγίες για την τέλεση Βαπτίσεως

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ α) Εάν οι Γονείς επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο του Βαπτίσματος του παιδιού τους, όχι στο Ναό της Ενορίας τους, αλλά σε άλλη Ενορία ή Ιερά Μονή, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον Εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως εκεί όπου θα τελεσθεί το …