Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Παιδιών του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.Μ.Ε.Α. “ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Facebooktwitter